VADE-MECUM.EDU.pl

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

 

Kilka słów o egzaminie...

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że jako uczeń klasy ósmej musisz do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Tego egzaminu nie da się nie zdać, tzn. nie został określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać. Jednak wynik egzaminu jest bardzo istotny, ponieważ jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Warto zrobić wszystko, by wynik egzaminu pozwolił Ci na wybrać wymarzoną szkołę!

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, w 2021r. ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego

  • matematyki

  • języka obcego nowożytnego.

Uczeń przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Nasze KURSY do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

 

  • obejmują przygotowanie do  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

  • możesz wybrać jeden przedmiot, dwa lub wszystkie

  • zajęcia na kursie są podzielone tak, aby powtórzyć cały materiał wymagany na EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021 z danego przedmiotu

  • lekcje są ułożone tak, aby ćwiczyć wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z danego przedmiotu

  • są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, praktyków z wieloletnim stażem w nauczaniu

  • możesz uczyć się indywidualnie lub w grupie dwu/trzyosobowej, jeśli masz większą paczkę znajomych, z którymi chcesz się uczyć, napisz do nas, omówimy rozwiązania, które będą najbardziej efektywne

  • UWAGA! nasze KURSY do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 to intensywny trening, w celu uzyskania wysokich wyników, dlatego zapisując się na nie, pamiętaj, że będziesz miał też zadania do rozwiązania w domu; zaplanuj na naukę dodatkowy czas w ciągu tygodnia, a jeśli potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu czasu, skorzystaj z naszej usługi COACHING EDUKACYJNY

 

 

 

wyślij zapytanie

Polityka prywatności